ARES

Ares neboli administrativní registr ekonomických subjektů. Jde o online systém, který slouží k vyhledávání ekonomických subjektů, které jsou právoplatně registrovány v České republice. Systém pracuje na základě registrů státní správy, takže má k dispozici ucelenou soustavu dat, ze které může čerpat. Jednoznačné vyhledávání slouží pomocí identifikačního čísla, které jasně specifikuje hledaný subjekt. Ares pracuje s obchodním rejstříkem a živnostenským rejstříkem. Celý systém provozuje a zaštiťuje ministerstvo financí. 

Po vyplnění údajů budete přesměrováni do databáze.

Obchodní firma: IČ:
Obec: Fin.úřad:
Ulice: Č. domu:  
Právní forma: OKEČ:  
 
Získané údaje mají pouze informační povahu, doporučujeme jejich následné ověření.
 

Ve vyhledávači ARES najdete všechny živnostníky (podnikatele - fyzické osoby), kteří působí v České republice. O každém z nich se můžete dovědět několik zajímavých věcí - rodné číslo (pokud je živnostník plátcem DPH), v jakém oboru podniká, zda někdy dostal dotaci od státu a některé další informace.

Administrativní registr ekonomických subjektů

   ARES je informační systém umožňující vyhledávání všech ekonom. subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení informací vedených v jednotlivých registrech a rejstřících státní správy, ze kterých čerpá data. ARES samotný tedy není zdrojovým registrem, ale pouze sdružuje informace z jiných registrů a umožňuje jejich zobrazení na jednom místě.

   Rejstřík a aplikaci ARES spravuje Ministerstvo financí ČR, tento rejstřík je také často zaměňován s Registrem ekonomických subjektů spravovaným ČSÚ, který tvoří zdrojovou databázi IČO a názvů organizací a jednotlivců, více o různých státních databázích na Rejstříky firem.

 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK FIREM


Obchodní rejstřík podle osob 

ZADEJTE PODMÍNKY PRO VÝBĚR OSOBY

Příjmení (nutno zadat přesně): (např. Ondrák)
Jméno: (např. Petr)
Rodné číslo:   /   
Angažmá:
   
Složitější vyhledávání
 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK FIREM


Obchodní rejstřík podle firem

ZADEJTE PODMÍNKY PRO VÝBĚR SUBJEKTU

Název subjektu: (např. Petr)
IČ: (např. 12345678)
Obec: (např. Brno)
   
Složitější vyhledávání
 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK FIREM


Obchodní rejstřík podle společníků-právnických osob

ZADEJTE PODMÍNKY PRO VÝBĚR PRÁVNICKÝCH OSOB - SPOLEČNÍKŮ

Název subjektu: (např. Petr)
IČ: (např. 12345678)
Obec: (např. Brno)
Ulice: (např. Karlova)
   
Složitější vyhledávání
 

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých informačních systémů státní správy, ze kterých čerpá data. Při zpracování se používají i kontrolní zdroje. ARES dále obsahuje samostatné dceřiné aplikace.

Zdroje a aplikace pro ARES

V závorce uveden správce rejstříku:

 • OR - Obchodní rejstřík (rejstříkové soudy)
 • RŽP - Živnostenský rejstřík (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • RES - Registr ekonomických subjektů (Český statistický úřad)
 • RCNS - Registr církví a náboženských společností (Ministerstvo kultury)
 • RZZ - Registr zdravotnických zařízení (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
 • OSS - Seznam občanských sdružení a spolků (Ministerstvo vnitra)
 • ISPOZ - Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí (Česká národní banka)
 • EZP - Evidence zemědělského podnikatele (Ministerstvo zemědělství)
 • PSH - Seznam politických stran a hnutí (Ministerstvo vnitra)
 • RŠ - Rejstřík škol a školských zařízení (Ministerstvo školství a tělovýchovy)

Další zdroje

V závorce uveden správce rejstříku:

 • DPH - Registr plátců daně z přidané hodnoty (Česká daňová správa)
 • SD - Registr plátců spotřební daně (Celní správa)
 • RARIS - Účelový registr organizací systému ARIS (Ministerstvo financí)
 • CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu (Ministerstvo financí)
 • CEU - Centrální evidence úpadců (Ministerstvo spravedlnosti)
 • IR - Insolvenční rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti)

XML služby

Součástí ARESu je i XML rozhraní pro automatické vyhledání a kontrolu subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. Mimo uvedených registrů se dá využít i vyhledávání a kontrola adres (data jsou čerpány z Územně identifikačního registru adres (UIR) vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsou nastaveny určité limity pro počty dotazů, které může jeden uživatel během dne do ARESu poslat.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání