Factoring

Definice factoringu (podle Asociace Factoringových společností ČR)

Factoring je moderní finanční nástroj, který pro svého uživatele představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohledávky, které uživateli factoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky postoupením přecházejí na factoringovou společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele factoringu komplex služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů.

 

Factoring

 • Factoring je alternativní forma financování, které je poskytováno proti postupování pohledávek z dodávek zboží nebo za provedené služby.
 • Smluvně dojednaná splatnost těchto pohledávek obvykle nepřesahuje 90 dnů.
 • Ve factoringové smlouvě se klient zavazuje, že všechny pohledávky nebo pohledávky za vyspecifikovanými odběrateli bude postupovat factoringové společnosti. Ta proti nim poskytne bezprostředně po postoupení finanční prostředky ve výši odpovídající poměrné části dojednané ve smlouvě. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, factoringové společnosti zpravidla neřeší jednotlivé pohledávky a nevstupují do jednorázových transakcí.
 • Po úhradě odběratelem, která proběhne na účet factoringové společnosti, je dílčí transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. 
 • Uživateli factoringu tak jsou průběžně k dispozici peněžní prostředky, které by měl jinak vázané v pohledávkách, a může je využít k doplnění provozních zdrojů nebo k realizaci dalších podnikatelských záměrů.
 • Náklady s využitím factoringu se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku (za administraci postoupení) a úroku, který je účtován z čerpaných částek.
 • Factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky a obvykle se pohybuje do 1,5%.
 • Úroková sazba aplikovaná na čerpané zdroje se pohybuje na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami u kontokorentních úvěrů.

 

Regresní factoring

 • Factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Po uplynutí lhůty (obvykle 90 dnů po splatnosti) ztrácí klient nárok čerpat proti pohledávce v prodlení financování.

 

Bezregresní factoring

 • Riziko platební neschopnosti nebo nevůle nese do výše limitů stanovených pro jednotlivé odběratele factoringová společnosti.
 • Náklad s využitím této formy factoringu se zvyšuje o odměnu za převzetí rizika.
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání