IČO

Identifikační číslo osoby (správně zkratkou IČO, někdy také uváděno IČ) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Český statistický úřad jako hlavní autorita v oblasti statistické evidence ekonomických subjektů používá na základě vnitřní normy zkratku IČO, ale protože zákon žádnou oficiální zkratku do roku 2010 nestanovoval, prosadila se v jiných úřadech zkratka IČ. Od 1. července 2010 je oficiální zkratkou dle zákona o základních registrech IČO.

Ověření IČO a potvrzení o přidělení IČO

Ověření IČO a potvrzení o přidělení identifikačního čísla ekonomickému subjektu poskytuje na vyžádání Český statistický úřad ze své databáze - Registru ekonomických subjektů (RES). Poskytuje i další placené výběry z databáze RES podle rozličných kritérií a v různém rozsahu. Další ověřenou informaci o IČO je možné pořídit z veřejného registru RŽB ze živnostenského rejstříku - jedná se o aktuální a elektronicky podepsaný výpis ve formátu pdf.

 

Obchodní rejstřík, rejstřík živnostenský

Obchodní rejstřík ČR     (Obchodný register SR)

Živnostenský rejstřík ČR     (Živnostenský register SR)

 

Ověřování DIČ, spolehlivosti, účty plátců

Plátci DPH podle DIČ v ČR

Spolehlivý/nespolehlivý plátce DPH, zveřejněné účty

Registr distributorů pohonných hmot

 

Vyhledávání IČO / IČ - fyzické osoby/firmy

Vyhledávání podle IČ / jména / názvu firmy v ČR

Vyhledávání v SR

 

Daňoví poradci - rejstřík daňových poradců

Vyhledávání daňových poradců v ČR (EU)

 

Dlužníci, neplatiči, úpadci, insolvenční rejstřík

Úpadci (evidence - registr úpadců)

 

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí - placený přístup

 Katastr nemovitostí  - bezplatné nahlížení

Nahlížení do katastru nemovitostí online

 

Další registry, rejstříky, seznamy, databáze a evidence ...

Další rejstříky

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání