Nahlížení do katastru nemovitostí online

 
  Hledej parcelu         Hledej stavbu         Hledej jednotku
 parcela stavba-2 jednotka 2
  
 Hledej řízení             Hledej mapy
 rizeni  mapy 
 


Jak hledat mapu v nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE?

Zobrazení požadované mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Klikněte na některý z odkazů (obrázků) výše. Otevře se vám stránka "nahlížení do KN ČÚZK".
 • Klikněte na odkaz "Mapa" v horní liště a dostanete se na stránku "Zobrazení mapy".
 • Rozklikněte odkaz "zobrazit přehledovou mapu ČR" a otevře se Vám mapa celé ČR.
 • Nyní se vraťte zpět do předchozího okna "nahlížení do KN ČÚZK" a zadejte do textového pole název nebo kód katastrálního území, ve kterém chcete hledat (př. Krásné Pole ).
 • Po kliknutí na tlačítko "Vyhledat" resp. "Enter" se vám v roletce automaticky zobrazíKatastrální uzemí: Krásné Pole (okres Ostrava-město);673722.
 • Klikněte na tlačítko "vybrat" a v okně s mapou celé ČR se automaticky zobrazí požadovaná mapa Krásného Pole (okres Ostrava-město)

Ovládání mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Lupa se znakem plus (+) a lupa se znakem minus (-) slouží k přiblížení a oddálení. Najdříve klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko a pak klikněte kurzorem myši na místo na mapě, které chcete přiblížit nebo oddálit. Funkci rychlého přiblížení aktivujete kliknutím levého tlačítka myši a táhnutím myší nad žádanou oblastí. Tím vytvoříte obdélník, který po uvolnění tlačítka, se zobrazí v okně.
 • Ručička je určena pro jemný posun na mapě požadovaným směrem (stiskněte nad mapou levé tlačítko myši, tlačítko držte a posunujte kurzor požadovaným směrem, mapa se začne posunovat ).
 • Na mapě lze měřit vzdálenosti, plochu či měnit měřítko dle potřeby. 

Přes mapu můžete snadno dohledat další informace jako je např. vlastník nemovitosti, výměra, číslo LV (listu vlastnictví), způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) a další údaje. Například informace o vlastníkovi získáte tak, že jakmile máte zobrazenu parcelu, jejíž vlastníka chcete dohledat, klikněte myší na tlačítko(i) s modrou informační značkou a červeným křížkem a poté klikněte do prostoru parcely. V původním okně Katastru nemovitostí (první okno) se informace automaticky zobrazí. V jednom okně máte zobrazenou mapu a v druhém okně hledaného vlastníka nemovitosti.

Pozn.
V případě nejasností můžete použít nápovědu k používání mapových služeb zde.
Aplikace v současnosti podporuje prohlížeče Explorer 8+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome 6+

 

Důležité informace:

 • textová verze ONLINE nahlížení do KN (pro mobilní zařízení):https://m.nahlizenidokn.cuzk.cz.
 • aktualizace dat v aplikaci "nahlížení do katastru ONLINE" probíhá denně.
 • list Vlastnictví tzv. LV resp. výpis vlastníka nelze z nahlížení online získat.
 • pokud potřebujete LV (výpis z katastru) musíte se zaregistrovat a přihlásit do 
  aplikace Dálkový přístup do KN.
 • pro vyhledání budovy musíte znát parcelu na které budova leží.
  nelze vyhledat budovu podle popisného ani evidenčního čísla. 

   

Technické požadavky na aplikaci "nahlížení do katastru ONLINE" v PC

 • podpora cookies 
 • podpora JavaScriptu 
 • vypněte blokování nových oken pro doménu cuzk.cz
 • podporované prohlížeče - Explorer 8+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome 6+
   

Použití produktů, jež nějakým způsobem zasahují do přenášených dat (proxy servery, 
optimalizátory přenosu, urychlovače) mohou v některých případech způsobit 
problémy s použitím aplikace "hledání v katastru online".

Pokud máte výše uvedené potíže doporučujeme:

 • pokud používáte některý z výše uvedených produktů, upravte jeho nastavení
 • v prohlížeči vymažte cache, dočasné soubory
 • použijte zkratku CTRL+ F5 pro nové načtení stránky 

 

ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí provozuje Český úřad zeměměřický a 
katastrální (ČÚZK). Zde jsou pro Vás dostupné bezplatné informace o parcelách, 
budovách, bytových jednotkách. Pro parcelu potřebujete znát název katastrálního 
území, ve kterém nemovitost leží, nebo její číslo. Pro budovu nebo bytovou 
jednotku potřebujete název obce a číslo popisné (modré číslo), popřipadě číslo 
bytové jednotky v rámci domu.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání