Máte nápad a nemáte peníze? Jak se hledá investor?

14.01.2011 07:43
Máte skvělý nápad, jenom vám jaksi něco schází. Peníze.
 

Hledání investora je po vymyšlení skvělého podnikatelského plánu prvním krokem, jak realizovat své sny.

Pokud na realizaci svého nápadu nemáte dostatek financí, pak určitě potřebujete nějakého investora. Nějakou „dobrou duši“, která vám dá nebo půjčí peníze na váš záměr. Kde a jak ale takového investora najít?

Venture capital a private equity

U nás jde o asociaci, která právě poskytovatele tohoto druhu kapitálu sdružuje (CVCA). Jde o alternativní zdroj financování zajímavých, inovativních projektů, které mají vysoký potenciál pro dynamický růst.

Private equity, řekněme soukromý kapitál, představuje střednědobé a dlouhodobé financování v podobě získání podílu na základním kapitálu financovaného podniku. Obvykle tyto podniky nejsou součástí burzovních obchodů. Tento druh financování se používá u odkupu firem managementem společnosti (buy-out) popřípadě odkup firmy externím subjektem (buy-in).

Další možností jsou pak venture capital, který je také na střednědobý až dlouhodobý horizont. Kromě financí přináší do společnosti investor i svou osobu v podobě odborné pomoci, podílení se na vytváření strategie a další činnosti, které dále společnost rozvíjejí. Jde především o založení společnosti (seed) popřípadě rozběh firmy (start-up) či zapojení se v další vývojové fázi podniku.

Využít můžete také tiché společenství či partnerství. Jde o speciální druh oslovení přímo investora či společníka, který se buď bude podílet na rozhodování a tvorbě hodnoty, nebo bude v pozadí jako tichý společník. Tichý společník obvykle za svou investici získává podíl na zisku, avšak výrazně se nepodílí na rozhodování.

Spolupráce se školami

Spolupráce především s univerzitami je v tomto ohledu velice vstřícná. Důležité je, aby univerzita umožňovala vstup i externím pracovníkům. V tu chvíli je možné využívat všech výhod a platformu dané univerzity.

Často se pak hovoří o firemních inkubátorech, které představují uzavřený prostor bez dopadů silné konkurence. Často však tento druh rozjíždění společnosti je spíše na škodu, jelikož se v daném inkubátoru nemusí projevit všechny nedostatky a následující náraz na realitu může být velice zdrcující.

Online investoři

V dnešní době jde o velice oblíbenou a využívanou možnost získání finančních prostředků. Může jít o online projekt, ale klidně i o offline podnikání. Investoři se sdružují na různých fórech, webech a portálech, kde investoři nabízejí své peníze a podnikatelé své nápady. Tato interakce už dokázala uvést celou řadu skvělých nápadů do praxe. Koukněte třeba na web www.inovace.cz.

Cenné kontakty můžete také získat na neformálních setkáních podnikatelů a investorů či konferencích. Taková setkání pořádá například Tuesday Business Network, což je nezávislé členské sdružení, kde se setkávají a vyměňují si zkušenosti technologičtí podnikatelé, investoři a IT profesionálové.

Nalezení investora je pouze začátek. Nyní je potřeba investora přesvědčit. Nikdo neposkytne prostředky tam, kde nevidí perspektivu. Je potřeba investora zaujmout a přesvědčit svými argumenty. Předchozí analýza trhu, konkurence a podnikání jako takového je základem, od kterého se následně můžete odrazit.
 

Nápad - jedinečný nápad

Co se nápadu týče, musí jít o inovativní myšlenku, o zajímavou službu či výrobek. Nemusí být v tu danou dobu dokonalý, ani nemusí služba být naprosto bezchybná. Avšak základní byznys tedy hlavní myšlenka musí být přesně a detailně popsána. Co přináší na trh nového. Nemusí jít vždy o nový produkt.

Je třeba možné využít stávající produkty či služby, ale zaměřit se na jiný segment trhu, využívat jiný způsob práce či zavést zlepšení, které nikdo nevyužívá. A to je také potřeba investorovi představit. Pozor ale, neříkejte nikdy vše každému na potkání. Nemuselo by se vám to následně vyplatit. Takže hlavní myšlenku o produktu či službě, která přináší něco navíc již máme. Jak s ní ale dál pracovat?

Je potřeba vytvořit kvalitní podnikatelský plán

Každý podnikatelský plán musí být zpracován velice detailně, přesně a s využitím selského rozumu. Pro vytvoření podnikatelského plánu nemusí být člověk ekonom, jelikož základní čísla dokáže uvést každý. Není potřeba analyzovat podnik ze všech hledisek a plánovat strategický rozvoj na deset let dopředu.

To co zajímá investora jsou výnosy z daného podnikání, kolik se asi tak prodá daných výrobků či služby. Jak jste si zmapovali konkurenci, trh, rizika a podobně. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán otvírá další dveře a ovlivňuje investora k dalšímu jednání. Vyhráno ale zdaleka podnikatel ještě nemá. Teď přichází na řadu osoba podnikatele jako takového a jeho schopnosti.

Co ještě přesvědčí investora?

Investoři jsou také podnikatelé. Nebudou investovat pouze proto, že se jim líbí váš produkt, ale budou investovat proto, aby něco vydělali. A aby měli záruku, že se budete také na daném projektu houževnatě podílet, zajímá je, co do projektu vložíte vy. Obvykle nestačí vložit nápad, výrobek či službu. To je pro investora málo. Nemají totiž garanci, že po investování peněz budete stále tak aktivní a zapálení pro daný projekt, jako nyní, když sháníte peníze na jeho rozjezd. Proto je nutné investorovi vyčíslit kolik času jste projektem již strávili, kolik peněz jste do něj investovali a také, kolik peněz do projektu budete ještě investovat. A nejenom peněz.

Investor chce obvykle záruku, že se na projektu budete podílet osobně a to bezpodmínečně. Plný pracovní úvazek na projektu je pak pro investora jakousi zárukou, že budete mít zájem, aby se daný nápad chytil a ujal v praxi. Fungování na částečný úvazek či po večerech obvykle nemá u investorů šanci na úspěch. Musíte být pro projekt zapálený a riskovat svůj čas a prostředky. Pak bude i investor ochoten riskovat a investovat své peníze, které právě vy potřebujete.

Důležitá je i vaše osobnost

Vystupování, houževnatost, oblečení, schopnost rychlé reakce a práce pod tlakem jsou faktory, které dokáže investor rozpoznat a podle toho se také rozhodovat. Schopnost oslovit zákazníky a produkt vůbec prodat je pak zcela zásadní a investoři jí samozřejmě přikládají významnou váhu.
 

K tomu všemu je nutné si uvědomit, že investor chce své prostředky zhodnocovat. Má proto dvě možnosti  každoroční podíl na zisku a prodej dané společnosti. Obvykle do hry vstupují obě možnosti. V prvních několika letech určitě bude investor žádat spíše podíl na zisku, popřípadě bude tento podíl zpětně investovat, avšak po několika letech bude mít investor zájem spíše firmu opouštět a prodat ji za několika násobek původní investice.

I proto je důležité stanovit exit strategie, jak a komu bude možné podnik například za 5 či 10 let prodat. Kdo bude mít o podnik zájem, komu by ho bylo možné nabídnout a za jakou sumu by šlo podnik prodat. Investor se samozřejmě zajímá o své peníze a výnosy, které mu mohou přinést. A právě prodej společnosti, ve které má podíl na základním kapitálu může být velice významným rozhodovacím prvkem. Proto je už při získávání klienta nutné myslet na to, jak by bylo možné podnik následně prodat.

Zásady bez kterých se neobejdete

I vy mějte na investora požadavky. Vybírejte investora podle toho, kam chtějí investovat. Zjistěte si, o co se daný investor zajímá a podle toho ho oslovte či nikoliv. Rozřazovací faktory mohou být podle odvětví, fáze životního cyklu podniku či regionu, kde bude podnik působit. Navíc je potřeba jasně stanovit velikost investice, kterou chcete do podniku přivést a podíl na základním kapitálu, který na oplátku za danou investici investorovi poskytnete.

Všechny tyto faktory pak společně vytvoří obraz vaší společnosti či projektu a investor má volné pole působnosti pro své rozhodnutí. Teď už jste udělali vše. Na tahu je investor. Hodně štěstí.

Zdroj: www.usporim.cz

Zpět
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání