Data Room

Užívá se v různých typech transakcí, kde prodávající chce zpřístupnit velké množství důvěrných dat straně kupujícího, typicky v procesu Due Diligence při prodeji firmy. V pravém slova smyslu Data room je fyzicky zabezpečená a monitorovaná místnost, většinou v kanceláři prodávajícího, kde kupující a jeho poradci mají možnost si prohlédnout určité dokumenty a data společnosti nebo podniku, který je předmětem prodeje.

V dnešní době se běžně používá digitální Data Room či též virtuální Data Room, který je umístěn na síti internet. Jedná se o virtuální místnost ke správě a uložení dokumentů umožňující autorizovaný online přístup. Data Room je obvykle zabezpečován prodávajícími ve spolupráci s jejich poradcem.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání