EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - hospodářský výsledek/zisk před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a nepeněžními náklady (např. opravné položky, rezervy).

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání