Franchising

Franchising

Pokud nemáte dostatek vlastních nápadů v čem začít podnikat nebo máte raději bezpečnější způsoby podnikání a za sebou silný národní či nadnárodní řetězec, zkuste Frančízu.

Frenčízing (frenčízování nebo franchaise, v angličtině franchising je vysloveno frenčajzing) je způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání.

Za první případ frančízy se pokládá výroba šicích strojů Singer. Na přelomu 19. a 20. století tímto způsobem vznikala síť amerických benzinových pump.

Frančízing se výrazně prosazuje v pohostinském oboru. Používá jej například firma McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Dunkin' Donuts, Holiday Inn aj., mezi známé české značky patří například Dobrá čajovna.

Tento systém používají i hotely, motely, všechny typy restaurací. Dovoluje totiž podnikat v daném oboru bez počátečních znalostí, bez dlouhého získávájí zkušeností a praxe, snižuje riziko. Dovoluje používat držitelovo jméno a jeho ochranné známky, provozní systém a postupy, chráněné receptury a strategii marketingu.

V pohostinství frančízor poskytuje uživatelům frenčízingu zejména

  • použití vlastních receptur a způsobu výroby
  • speciální zařízení a vybavení restaurace
  • způsob servisu, řízení a kontroly
  • průzkum trhu a marketing
  • školení a trénink personálu
  • podpora provozu

     -------------------------------

  • frenčízor - držitel práv
  • uživatel frenčízingu, frenčízant - ten, kdo využívá práv držitele

Česká asociace franchizingu

Zdroj: Wikipedia.org

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání