Fúze

Fúze (někdy chybně fůze) se používá jako souhrnný název pro případy spojování firem (z anglického Mergers). V našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojem přeměny společnosti (§69 obchodního zákoníku).

Společnosti mohou být přeměněny fúzí, a to formou splynutí nebo sloučení, převodem jmění společníka, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti.

  • Sloučení – dochází k zániku jedné společnosti, jejíž jmění přechází na jinou společnost, společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti.
  • Splynutí – zánik dvou a více společností, jejichž jmění přecházejí na nově vzniklou společnost.
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání