Goodwill

V zásadě představuje hodnotu nehmotných složek podniku. Uvádí se také jako dobré jméno nebo pověst podniku. Zjednodušeně lze goodwill určit jako rozdíl tržní hodnoty firmy a hodnoty jednotlivých položek jejích aktiv snížené o její závazky.

 
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání