LBO

Leveraged Buy Out - znamená takové převzetí společnosti, které je z větší části financováno dluhem. Dochází tak nepřímo k výraznému dodatečnému zadlužení firmy. Uvedené formy akvizic MBO nebo MBI obvykle bývají právě takto financovány tzn. jsou kombinací LBO.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání