Letter of Intent

Letter of Intent, popř. také Memorandum of Understanding, je písemný dokument obvykle ve formě dopisu, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi stranami. Užívá se i v jiných souvislostech mimo oblast prodeje firem. V tomto kontextu jde především o stanovení kupní ceny, způsobu a času její úhrady, záruk a zajištění, podmínek souvisejících s realizací transakce a časového harmonogramu dalších kroků.

V češtině je možné se setkat např. s výrazy Vyjádření zájmu, Dohoda o záměru, Memorandum o porozumění. Letter of Intent se podobá psané smlouvě, ale většinou nezavazuje strany v celém svém obsahu. Závazné bývají ustanovení o mlčenlivosti, exkluzivitě či jednání v dobré víře. Jeho hlavním účelem je zejména

  1. objasnit klíčové body transakce
  2. oficiálně deklarovat, že strany vyjednávají o akvizici nebo fúzi (merger) či jiném majetkovém a právním propojení zúčastněných (joint venture).

Obdobným dokumentem je Term Sheet.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání