Prodej firmy

Prodej firmy není právním termínem (viz pojem Firma). Prodej firem může mít různé formální podoby např. prodej obchodního podílu na společnosti, prodej akcií společnosti, prodej podniku, prodej části podniku, prodej souboru majetku, popř. i vytvoření společného podniku (joint venture).

Blíže na toto téma viz popis dvou skupin transakcí, které se rozumí pod pojmem prodej firmy - Asset Deal a Share Deal.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání