Term Sheet

Jedná se o dokument, který v bodech vymezuje materiální podmínky obchodní transakce např. akvizice firmy. Je velmi podobný dokumentu Letter of Intent (LOI) zejména v tom, že oba dokumenty jsou předběžné, většinou nezávazné, a potvrzují záměr dvou či více stran podílet se na budoucí transakci založené na specifických (ale stále předběžně vymezených) podmínkách.

Rozdíl mezi LOI a Term Sheet je nepatrný a založený na jejich formulaci. LOI je koncipován jako dopis a zachycuje představu finální podoby transakce, zatímco Term Sheet vynechává většinu formalit a představuje souhrn podmínek budoucí transakce ve formě bodového výčtu (prakticky je návrhem podmínek k jednání např. o prodeji firmy).

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání