Asset Deal

Asset Deal je opakem Share Deal (smlouva o převodu obchodního podílu či akcií společnosti). Jedná se o dvě základní formy transakce, které si lze představit pod pojmem prodej firmy.

Při uzavření Asset Deal dochází k převodu vlastnictví k veškerým nebo vybraným aktivům prodávajícího. Převádí se vlastnické právo k jednotlivým částem obchodního majetku podnikatele, zejm. pozemkům, budovám, strojům, zásobám, právům z průmyslového vlastnictví, pohledávkám apod. Do této kategorie spadá i prodej podniku nebo prodej části podniku (§ 476 obch. zák.). V případě Asset Deal není prodávajícím společník s.r.o. nebo akcionář a.s., ale společnost samotná. Tento typ transakce je jediným možným způsobem při prodeji firmy podnikatele fyzické osoby.

Výhodou Asset Deal jsou nižší rizika na straně kupujícího oproti Share Deal. V závislosti na konkrétních okolnostech tato forma transakce však bývá administrativně náročnější a pro prodávajícího daňově méně výhodná.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání