Výhodné úvěry pro podnikatele a OSVČ:

Podnikání

Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom:

  • jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat,
  • jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet,
  • s kým bude spolupracovat,
  • jakým způsobem bude provoz financován,
  • jaká bude právní forma podnikání,
  • jakým způsobem se budou tvořit ceny,
  • jakého zisku se má dosahovat.

Podnikání fyzických osob

Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou. Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního r ejstříku i fyzické osoby. Existují výjimky popsané v zákoně, kdy nelze podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny.

Podnikání právnických osob

Obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.

 

Vlevo v rozbalovacím menu si zvolte kategorii, která Vás zajímá.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání