Soubor majetku

Souborem majetku se rozumí převoditelné nemovité a movité věci, práva, pohledávky, cenné papíry či jiné majetkové hodnoty vztahující se ke konkrétní podnikatelské činnosti resp. podnikatelskému subjektu.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání