Substanční ocenění

Jedná se o jednu z majetkových metod ocenění podniku, která je založena prakticky na samostatném ocenění jednotlivých majetkových složek podniku.

Základním předpokladem pro provedení odhadů hodnot jednotlivých položek aktiv i pasiv je tzv. going-concern princip (předpoklad pokračování firmy v podnikání). Složky majetku se musí oceňovat podle objektivních pravidel k datu ocenění. Ve většině případů se oceňovatel snaží zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota. Odpočteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání