Nabízím l Poptávám X Prodám l Koupím

Datum 20.11.2013

Vložil Josef Vlk

Titulek Re: Půjčka od soukromníka ihned

Popis záměru:
Jsem autorem koncepce invalidního vozíku jezdícího do schodů silou uživatele – ve světě ojedinělý projekt. Veškerý pohyb invalidů (vozíčkářů) doposud zabezpečují motorové invalidní vozíky. Se studií jsem kontaktoval prodejce v Polsku, Rakousku, České republice, Německu, Holandsku a na Slovensku. Prototyp jsem vystavoval na mezinárodních výstavách rehabilitačních pomůcek v Düsseldorfu (D) a Bologni (I). (Veletrhy patří v oboru k šesti největším na světě.) Ke studii se vyjádřili stovky povolaných z řad odborné veřejnosti i z řad uživatelů. V souhrnu byla tato studie hodnocena kladnými názory užitečnosti s výtkou těchto nedostatků:
- Vysoká hmotnost.
- Nestabilita při sestupu.
- Nedostatečný uživatelský komfort.
- Neskladnost.
- Velká průjezdná šířka, která handicapuje oproti zvyklým invalidním vozíkům cca o 24 cm.
Na základě této skutečnosti jsem učinil v průběhu uplynulých let opatření, která tyto nedostatky odstranila. Opustil jsem princip starého konceptu. Nový produkt je na zcela jiné platformě, připraven k realizaci.
Popis nového řešení.
Samostatně jezdící aktivní invalidní vozík, který se dá rozebrat pro pohodlnou přepravu vozidlem. K tomuto vozíku se dle potřeby uživatele připne přídavné zařízení, které umožní transport do schodů. Toto zařízení se připevní v čase okolo jedné minuty. Demontáž (odpojení od vozíku) trvá cca 40 sekund. Přídavné zařízení lze bezproblémově instalovat uživatelem, aniž by z něj musel vstávat. Invalidní vozík bez prvků umožňujících jízdu do schodů má hmotnost okolo 13 kg, přídavné zařízení cca 10 kg.
Formát projektu:
Ucelený výrobní program ve formě výrobních výkresů v elektronické podobě, technologických postupů výroby, montážních návodů pro výrobu, vyrobeného a odzkoušeného prototypu. Výrobek Bude splňovat veškeré certifikační požadavky splňující normy EU pro mechanické invalidní vozíky. Design výrobku a jeho parametry budou mít vysoká kritéria současného designu a kvality. Součástí projektu je patentová přihláška.
Cíl projektu:
1) Vyhotovení výrobního programu.
2) Prodej výrobního programu.
Navrhované možnosti:
- Prodej licence v jednotlivých regionech (zemích, kontinentech). Z mého pohledu prioritní možnost, která skýtá největší výnosnost záměru.
- Prodej se spoluúčastí na výrobě (procenta z patentu)
- Realizace ve vlastní režii investora.
- Prodej s převodem vlastnických práv.
- Jiné.
Realizační dotace:
Josef Vlk
Finanční dotace:
Investor, výše 1 360 000,-
V ceně je zahrnuto:
- Výrobní dokumentace včetně pevnostních výpočtů.
- Příprava pro certifikaci.
- Přípravky pro výrobu prototypu použitelné pro malosériovou výrobu.
- Technická dokumentace forem a přípravků pro sériovou výrobu.
- Seznam výrobních prostředků a technologií.
- Funkční prototyp.
- Testování prototypu v uživatelském režimu.
- Národní patentová přihláška.
- Mezinárodní patentová přihláška.
V ceně není zahrnuto:
- Cena patentu v jednotlivých zemích.
- Formy pro sériovou výrobu (Investice kupujícího v závislosti na potřeby, resp. množství výroby)
- Finanční prostředky na zobchodování.
Investorovi nabízím:
- Spoluúčast na prodeji patentovaného výrobního programu.
- Možnost spolupráce na tomto projektu dle Vašeho návrhu.
Garantovaná doba realizace výrobního programu, resp. prototypu:
- Jeden rok od poskytnutí finanční částky.
Doba návratnosti investice:
- V závislosti na druhu prodeje, od jednoho možné.
Předpokládaná cena výrobního programu:
Na základě znaleckého posudku:
- (bez patentu) - 130 000 € až 180 000 €.
- (s patentem) – přičítá se cena patentového řízení, které bylo historicky realizováno.
Tržní: (Liší se podle druhu realizace prodeje)
Příjem za prodej licence:
- Licenční poplatky pro jeden region (kontinent) odhaduji od
- 90 000 € ročně. V případě uskutečnění prodejů pod patentovou ochranou lze hovořit též o tržní ceně patentu, kterou si netroufnu odhadnout. (Zřejmě nikdo. Cena se odvíjí od množství objemů obchodů, známosti produktu na trhu atp.)
Garance způsobilosti nutné pro realizaci:
První studii jsem realizoval samostatně. (vymyslel, nakreslil, zkonstruoval a zprostředkoval realizaci patentu.) Nasbíral jsem tím dostatek informací a profesních zkušeností, abych postavil produkt vysoké kvality, připravený pro celosvětové trhy. Realizovaná studie je k vidění na stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=0fNRZLr-5NM
Jako designér jsem byl oceněn prestižním oceněním - Cenou Českého svazu tělesně postižených sportovců pro nejlepší exponát na brněnském Rehaprotexu 2010. Oceněný produkt je k vidění na stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=CZrwVrzPso4

Zpět na diskuzi
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání