Osobní bankrot

Osobní bankrot je stav, kdy jedinec nemá na splácení svých dluhů peníze a jedinou možností je vyhlášení osobního bankrotu. Ten má však své specifikace a ne každý je splní. Navíc o vyhlášení bankrotu rozhoduje soud.

Osobní bankrot se hodí pro každého, kdo nemá pravidelný příjem a topí se v dluzích. Nejdříve musí podat návrh na zahájení insolvenčního řízení s povolením oddlužení. Takto se může dostat z dluhů a během několika let být z finančního pohledu opět bez dluhů.

Jak na oddlužení

Ještě dříve, než dojde k vlastnímu procesu oddlužení, soud pečlivě prozkoumá, jestli je dlužník opravdu v bezvýchodné situaci. Vždy může prodat svůj majetek anebo jeho část a tím umořit své závazky.

Pokud jsou dluhy vyšší, než majetek dlužníka a není tak možné ho exekucí zabavit a přerozdělit věřitelům, nastupuje soud. Dlužník se tak ocitne v insolvenčním rejstříku, což pro něj znamená, že veškeré exekuce se zastaví a věřitelé se nedostanou ke svému majetku právní cestou. Dlužník je však omezen ve svých vlastnických právech. Nemůže třeba konat kroky, které by snižovali hodnotu jeho majetku.

Osobní bankrot – pět let života na životním minimu

Každý, kdo přemýšlí o osobním bankrotu by měl zvážit, je-li jeho situaci tak závažná, aby se nedala nějakým způsobem řešit (prodej majetku, půjčka od příbuzných). Pokud ne, vystavuje se dlužník po vyhlášení osobního bankrotu pětiletému živoření na úrovni životního minima. Ostatní peníze nad rámec životního minima jde na splátky jeho dluhů. Po uplynutí pětileté doby bude dlužník opět čistý.

Podmínky osobního bankrotu

Podmínky osobního bankrotu jsou tyto - dlužník pět let žije na úrovni životního minima. Veškeré příjmy nad tuto mez odvádí na úhradu svých dluhů. Nesmí se vyhýbat práci, jinak riskuje konkurz. Dary a dědictví musí dlužník při oddlužování zpeněžit a uspokojit tak své věřitele. Důležité změny musí hlásit svému insolvenčnímu správci.

Zdroj: investia.cz

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání