Odkup pohledávek

Pokud věřitel nemá mnoho času na vymáhání dlužné pohledávky, nebo mu stačí pouze část z dlužné částky, je možné využít toho, že existuje možnost odkupu pohledávky. Odkoupení pohledávky v podstatě znamená změnu věřitele za určitou úplatu, kterou si stanoví smluvně mezi sebou věřitelem budoucí a současný.

Částka, za kterou dochází k odkoupení dlužné pohledávky, je vždy nižší, než je její skutečná hodnota. Záleží na mnoho dalších okolnostech, podle kterých se určuje výše této částky. Zpravidla je dobré si zjistit, zda dlužník pracuje, má majetek, nedluží ještě někomu jinému atd. Pokud by si totiž tohle budoucí věřitel neověřil, může to také znamenat, že dlužnou částku nevymůže nebo mu to bude trvat delší dobu, než se kterou počítal.

S odkoupením pohledávky, tedy se změnou věřitele, není nutné mít souhlas od dlužníka. Není ani jeho právem nebo povinností se k této změněné situaci vyjadřovat. Pro něj důležité, že dluží pořád stejně vysokou částku jako původnímu věřiteli.

Odkoupit lze jakoukoliv pohledávku, zejména směnky nebo dluhy, které jsou uznány soudem. Může se jednat o dluhy na nájemném, na leasingu nebo hypotéce (což se ale ve většině případech vůbec neprodává, jelikož si banky nebo leasingové společnost dluh vymáhají samy jim dostupnými prostředky) atd. Těchto dluhů je opravdu spousta, vlastně veškeré.

Novým věřitelem se může stát jako fyzická, ale i právnická osoba. V tomto se nerozlišuje nic, jelikož mají stejné právní postavení. I dluhy, u kterých dochází k odkupu, mohou být jak za fyzickými, tak za právnickými osobami. Ovšem je zde rozdíl v úspěšnosti vymahatelnosti, ve většině případech se lépe dluhy vymáhají u právnických osob, než u fyzických.

U právnické osoby je totiž možnost přihlásit pohledávku do takzvaného likvidačního nebo konkurzního jednání, ve kterém správce určuje, která pohledávka bude z majetku společnosti uspokojena, a také v jaké výši.

Samozřejmě, že pokud dojde k odkoupení pohledávky, může se nový věřitel chovat odlišným způsobem od původního. Ovšem nesmí dojít k porušení práv a oprávnění dlužníka. Dlužníci někdy namítají, že původní věřitel po nich nechtěl splátky, nebo jim umožnil platit menší částky. Ale tady v tomto případě se nejedná o nesprávné zacházení. Věřitel si totiž může použít veškerých právních prostředků, které má k dispozici.

Zdroj: pohledavky.info

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání